โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดย ร่วมกับวัดปะตงวนาราม (คืนแรก)


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดปะตงวนาราม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดย ร่วมกับวัดปะตงวนาราม
โดยจัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลทรายขาว,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านประตง
โดยนำรายได้จากการขายลูกโป่งร่วมสมทบทำบุญกับทางวัดปะตงวนาราม

และล้วงไหพาโชค จำหน่ายอาหาร ของกิน สินค้าอื่นๆมากมาย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เป็นคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ของเทศบาลตำบลทรายขาว และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ของเด็กๆที่มาร่วมชมการแสดง พร้อมทั้งให้กำลังใจเด็กๆ จนจบการแสดง