โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เปิดงานโครงการจัดงานมหกรรมถนนคนเดิน ผลไม้ดี อาหารอร่อย ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมกับการประกวดผลไม้ (ลำไย)


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ณ บริเวณถนนเทศบาล 2 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมหกรรมถนนคนเดิน ผลไม้ดีอาหารอร่อย
ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง และผลไม้ตามฤดูกาล
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ระดับชุมชน
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชยุต พรมเทศ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอสอยดาว
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบใบประกาศ/ยินดี
กับผู้เข้าประกวดผลไม้ (ลำไย) ที่ได้รางวัลชนะการประกวด 
โดยมีผู้เข้าร่วมการเปิดโครงการเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่กองการศึกษาของเทศบาลตำบลทรายขาว
โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายขาว เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าว