โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมคณะกรรมการกีฬาอำเภอสอยดาว เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา " สอยดาวเกมส์ " ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว ชั้น ๓
ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอสอยดาว
เป็นประธานการ การประชุมคณะกรรมการกีฬาอำเภอสอยดาว
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา " สอยดาวเกมส์ " ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้ประชาชนประสบปัญหาและแบกรับความกดดันในการดำรงชีวิต
ก่อให้ให้เกิดปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคม
โดยส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างพื้นที่
แสดงความสามารถของเยาวชน ประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา " สอยดาวเกมส์ " ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน