โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุ
ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" ประจำเดือนพฤศจิกายน
ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการทำขนม พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำข้าวเหนียวปิ้ง
พร้อมทั้ง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉิน
อบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางการจัดการขยะด้วยมือเรา และมีการนำการออก
กำลังกายบริหารกล้ามเนื้อของมือ เพื่อป้องกันโรคเหน็บชา นิ้วล็อก ของผู้สูงวัย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การประชุม เป็น ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทรายขาว