โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทรายขาวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นผู้กล่าว
รายงานต่อประธานในพิธี โดยมี นายสุเมธ คันถี ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในอำเภอสอยดาว 
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและปราศรัย ร่วมร้องเพลงสดุดี
มอบทุนการศึกษานักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมตามซุ้ม
ต่าง ๆ เพื่อรับรางวัล การแสดงบนเวที การประกวด การแข่งขันของเด็ก ๆ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานชมรม ชุมชน องค์กร เด็ก ๆ
แขกผู้มีเกียรติ  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทรายขาว