โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม แจกถุงปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ช่วงโรคระบาด (Covid - 19)


กิจกรรม แจกถุงปันสุข  เคลื่อนที่ แก่พี่น้องประชาชน ตามจุดชุมชน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงวิกฤตโควิด - 19 โดยมีสมาชิกสภาฯ 
และพนักงานเทศบาล มีจิตอาสาร่วมแจกถุงปันสุขในครั้งนี้