โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเดินทางไปศึกษาดู เรื่อง ระบบตัวกรองน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


กิจกรรมวันนี้ 10 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมพนักงานหน่วยงานกองช่าง

เดินทางไปศึกษาดู เรื่องระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เพื่อนำมาปรับปรุงในกิจการประปาเทศบาลตำบลทรายขาว