โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะนายทหารจาก กอ.รมน.ค่ายตากสินเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะเทศบาลตำบลทรายขาว


กิจกรรมเช้านี้ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

คณะนายทหารจาก กอ.รมน.ค่ายตากสินเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะ

เทศบาลตำบลทรายขาว และรับทราบปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ 

เพื่อนำข้อมูลเสนอทางหน่วยงานต้นสังกัดประสานหาทางช่วยเหลือ

โดยมี นายสมชัย สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ รองนายกเทศมนตรี

นายสิริชัย โสภิตเจริญ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสฤษ ไชยุชิต ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล