โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการประกวด การจัดการขยะมูลมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"


กิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลทรายขาว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และ ทีมงานจ้างเหมา ได้ออกเตรียมความพร้อมในการประกวด

การจัดการขยะมูลมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"

ณ บริเวณหน้าตลาดปะตง ถนนสาย 317