โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะโครงการตรวจนิเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น
คณะโครงการตรวจนิเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
จัดอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสอยดาว
โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว