โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว


ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.ประจำเทศบาลตำบลทรายขาว

พร้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาว ได้เปิดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นวันแรก บรรยากาศก็ครึกครื้น

พอสมควร เพราะมีผู้เข้าร่วมสมัครมากมาย