โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายขาว


ครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลทรายขาว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ร้านค้าสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว