โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต ๑


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดการอบรมคณะกรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

และ อสม. ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

ข้อกำหนดและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสอยดาว นายปกครอง บุญชูกุศล

เข้ามาร่วมให้กำลังใจ และร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว ชั้น 3