โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขต ๒


วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดอบรมคณะกรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

และ อสม. ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

ข้อกำหนดและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากท่าน

ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรายขาวทั้ง 3 ท่าน

เข้ามาร่วมให้กำลังใจ และร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว ชั้น 3