โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม "ปลูกไม้มีค่า" ๕๘ ชนิด


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

กิจกรรมปลูกไม้มีค่า ๕๘ ชนิด ภายใต้

โครงการจัดกิจกรรม"วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๔

ณ หน่วยงานเทศบาลตำบลทรายขาว 

เนื่องจากอยากให้มีการเพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่า

ในพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างมูลค่า

ในอนาคตสามารถเป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับลูกหลานได้

เช่น ปลูกไม้มีค่าเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน