โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาทต.ทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ 

โดยมีระเบียบวาระ การแถลงนโยบายของนายประเสริฐ กุศลสนอง

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว