โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 16 มี.ค. 2564

การสาธิตวิธีการท...

(ผู้ชม 58 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2564

การสาธิตวิธีการท...

(ผู้ชม 58 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2564

การสาธิตวิธีการท...

(ผู้ชม 55 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุญาตประชาสัม...

(ผู้ชม 85 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุญาตประชาสัม...

(ผู้ชม 86 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุญาตประชาสัม...

(ผู้ชม 88 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุญาตประชาสัม...

(ผู้ชม 87 คน)

วันที่ 30 มี.ค. 2561

เทศบาลตำบลทรายขา...

(ผู้ชม 292 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

inside ปรองดอง 3 นาที

(ผู้ชม 297 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

inside ปรองดอง 7 นาที

(ผู้ชม 283 คน)

No results found

เลื่อนลง